രോഗം പരത്തുന്ന കുളങ്ങളും കിണറുകളും

ജൂണ്‍ 5, 2009

elipani
വാര്‍ത്ത കടപ്പാട് – മനോരമ 10-6-09

കീണയില്‍ കുളം ഒരു കാലത്ത് ബണ്ടുകള്‍ മണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രം പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വിളവൂര്‍ക്കല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ കീണയില്‍ കുളത്തിന്റെ തകര്‍ന്ന കല്ലുകെട്ട് കാണാം. പലപ്രാവശ്യമായി ബലമില്ലാത്ത കല്ലുകെട്ടിന്റെ പുരത്ത് വെച്ചുകെട്ടുകയും ഇടിഞ്ഞ് വീഴുന്നവ വീണ്ടും കെട്ടിപ്പൊക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുകളില്‍ കല്ലുകെട്ടിനോട് ചേര്‍ന്ന് വീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണ്. ഒരുകാലത്ത് ഇതേകുളം കാലാകാലങ്ങളില്‍ മണ്ണുകൊണ്ട് നിരപ്പാക്കി പുല്‍ക്കട്ടികള്‍ ഒട്ടിച്ച് ചേര്‍ത്ത് പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കരയിലുള്ള വൃക്ഷേരുകള്‍ കുളത്തിലെ ജലത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്ന ജൈവ മാലിന്യങ്ങളും മൂകങ്ങളും വലിച്ചെടുക്കുകയും ഒരു പരിധിവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കാശിന്റെ വരവും ലാഭവും കൂടിയായപ്പോള്‍ കല്ലുകെട്ടായി മാറി. കാണാന്‍ ചന്തമുണ്ടെങ്കിലും ജലം നാള്‍ക്കുനാള്‍ മലിനപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ഉരുണ്ട് നീളമുള്ള നെടുമീന്‍ ഈ കുളത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുളം നിറയെ കാരി വരാല്‍ തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങിനെയോ വന്നുപെട്ട സിലോപ്പികളാണ് കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് അതില്‍ കണ്ടത്. Read the rest of this entry »

Advertisements