വായു

ശ്വസനവായു വായുവാണ് ജീവന്റെ നിലനില്‍പ്പിന്  എങ്കില്‍ പുറന്തള്ളുന്ന വായു അന്നജ നിര്‍മ്മാണത്തിലെ പങ്കാളിയും.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

%d bloggers like this: